Հայերենում կա «Վարպետ» բառը։ Երբ հայը ցանկանում է խորին հարգանք արտահայտել զրուցակցի հանդեպ, նրան դիմում է «Վարպետ» բառով։

Մրցույթի հիմնական նպատակը արհեստագործական մասնագիտությունների պահպանումն ու հանրահռչակումը, հանրային գիտակցության մեջ աշխատավոր մարդու նկատմամբ հարգանքի վերականգնումն ու հեղինակության բարձրացումն է։

Մրցույթի արդյունքում կորոշվեն Հայաստանի լավագույն վարպետները՝ 12 ուղղություններով (ընտրված առցանց քվեարկությամբ), որոնք կստանան «Հայաստանի վարպետ» կոչումը