Պատմություն

Մենք ստեղծում ենք քաղաքային բարենպաստ միջավայր տեղի բնակիչների և քաղաքի հյուրերի հարմարավետ կյանքի համար, բարելավում ենք կյանքի որակը և բարձրացնում ենք բնակչության սոցիալ-մշակութային կրթության մակարդակը՝ ստեղծելով կամավորական շարժումներ և հանգստի նոր ձևեր:

Ծրագիրը ներառում է քաղաքային և սոցիալական ուղղվածություն՝ տարածքների բարեկարգում, Դիլիջանում աղբի և անօթևան կենդանիների խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրեր, տեղի բնակիչների մասնակցությամբ քաղաքային միջոցառումներ և տարբեր թեմատիկ սեմինարներ ու հանդիպումներ Դիլիջանի և հարակից գյուղերի դպրոցականների համար։