Տարածքների բարեկարգումը ժամանակակից քաղաքաշինության պարտադիր նորմ է։

Հենց բարելավումն է պայմաններ ստեղծում շրջակա միջավայրի բարելավման, բնակչության կյանքի որակի բարելավման համար։

Կանաչապատումը կարող է զգալիորեն բարելավել տարածքի էկոլոգիական վիճակը և արտաքին տեսքը, բնակելի բնակարաններում և հասարակական վայրերում ստեղծել առավել հարմարավետ կլիմայական, սանիտարահիգիենիկ և էսթետիկ պայմաններ:

Այս նպատակներին հասնելու համար Դիլիջանում մենք տեղադրում ենք մանկական խաղահրապարակներ և մարզադաշտեր, հին քաղաքային տաղավարները փոխարինում ենք Դիլիջանի ոճի փայտյա նոր տաղավարներով, ստեղծում ենք հանգստի և ժամանցի գոտիներ: