Պատմամշակութային կառույցների վերականգնում, վանական համալիրի հոգևոր, կրթական և մշակութային կյանքի վերածնունդ: